Profesor de 8imism

Școala de optimism oferă celor care se implică activ în activitățile sale, titlul onorific de

“Profesor de 8imism”.

Este cel mai înalt grad (al 8-lea) al Școlii de optimism.

Titlul se acordă persoanelor care își aduc o contribuție semnificativă la dezvoltarea Școlii de optimism.

GreenAmphitheatre HourCode

Condiții

Candidații trebuie să îndeplinească o serie de 8 condiții minime, care sunt:

– să știe tabla înmulțirii cu 8;

– să fie un rezervor de speranță;

– să aibă ce învăță alții de la el/ea;

– să fie o persoană inspirată de 8imism;

– să permită elevilor săi să îi fie..  profesori;

– să poată să-i învețe pe alții din inima, nu din cărți;

– să fie propriul sau dascăl, cel mai bun și cel mai corect;

– să releveze simplicitatea 8imismului și “complicativitatea” pesimismului;

În concluzie, să fie o persoana aptă să se adapteze la orice “elev” cu vârsta cuprinsă între +0 si +100 de ani;

Activități

-susținere cursuri de 8imism;

-activități de evaluare 8imism;

-conducerea activităților de 8imism;

-tutoriat, consultații, îndrumare 8imism;

-alte activități practice și de cercetare pt 8imism;

-activități de seminar, lucrări practice, îndrumare 8imista;

-participare în echipe lărgite alături de alți profesori din ale domenii.

 

Dă click aici dacă vrei să intri în Cancelaria profesorilor de optimism.